Diễn đàn phòng họp xanh “Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và thế giới”—Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Các nước phát triển không thể vì nước mình đã qua được bờ hiện đại hóa mà qua cầu rút ván

2023-04-21 16:16:40(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/4, Diễn đàn phòng họp xanh “Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và thế giới” diễn ra tại Thượng Hải. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, thực hiện hiện đại hóa là quyền bất khả tước đoạt của mọi quốc gia, không phải là đặc quyền độc quyền của một số ít quốc gia. Các nước phát triển không thể vì nước mình đã qua được bờ hiện đại hóa thì qua cầu rút ván, cản trở nước khác theo đuổi con đường hiện đại hóa, càng không thể vì nước khác đi theo con đường hiện đại hóa kiểu khác thì áp đặt chèn ép, kiềm chế và ngang nhiên ngăn cản. Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc không tham gia bất kỳ cạnh tranh nào với các cường quốc, những điều Trung Quốc kiên quyết bảo vệ là lợi ích phát triển của nước mình, là quyền theo đuổi cuộc sống tốt đẹp của người dân Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa