Trung Quốc dự kiến gieo trồng thêm trên 666.667 ha cây đậu tương và cây lấy dầu trong năm nay

2023-04-21 11:41:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/4, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo giới thiệu tình hình vận hành kinh tế nông nghiệp và nông thôn trong quý 1. Quan chức Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ gieo trồng thêm cây đậu tương và cây lấy dầu, nâng cao sản lượng và chất lượng, phấn đấu gieo trồng thêm trên 666.667 ha cây đậu tương và cây lấy dầu.

Để ổn định sản xuất đậu tương trong năm nay, Trung Quốc kịp thời ban hành gói chính sách và biện pháp hỗ trợ sản xuất đậu tương, bao gồm chính sách trợ cấp, bảo hiểm, thu hoạch và bảo quản. Hiện nay, Trung Quốc đã gieo trồng hơn 10% đậu tương của năm nay, miền đông bắc Trung Quốc sẽ bắt đầu gieo trồng trên diện rộng từ thượng tuần tháng 5. Theo mô hình trồng xen canh ngô và đậu tương theo luống, Trung Quốc đã gieo trồng gần 200.000 ha ở miền tây nam, hoàn thành 1/3 mục tiêu gieo trồng vụ Xuân.

Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc sẽ tổ chức triển khai phong trào nâng cao sản lượng cây lương thực và cây lấy dầu chủ yếu trên diện rộng, tập trung triển khai ở 100 huyện trọng điểm trồng cây đậu tương, thúc đẩy tăng sản lượng đồng đều trên diện rộng, phấn đấu nâng cao sản lượng đậu tương với mức tăng 75 kg/ha.

Biên tập viên:Duy Hoa