Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc: Nhiều chỉ tiêu hoạt động của ngành giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện tăng trưởng dương trong quý 1

2023-04-21 11:41:17(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/4, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, trong quý 1, nhiều chỉ tiêu thống kê chính của ngành giao thông vận tải Trung Quốc như lượng vận tải đường bộ, lượng hàng hóa nhập vào xuất ra qua các cảng trên cả nước, lượng vận tải đường thủy, lượng hoàn thành đầu tư tài sản cố định trong ngành vận tải đường bộ và đường thủy, lượng vận chuyển hành khách đô thị cả nước, v.v. đã thực hiện tăng trưởng dương.

Trong quý 1, Trung Quốc hoàn thành đầu tư tài sản cố định trong giao thông đường bộ và đường thủy là 588,9 tỷ Nhân dân tệ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về lượng vận tải đường bộ, trong quý 1, cả nước Trung Quốc đã vận chuyển 978,65 triệu lượt hành khách, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, vận tải hàng hóa 8.572,14 triệu tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về lượng vận tải đường thủy, trong quý 1, cả nước Trung Quốc vận chuyển 51,18 triệu lượt hành khách, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vận chuyển hàng hóa qua đường thủy đạt 2.038,88 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về vận chuyển hành khách đô thị cả nước, trong quý 1, hệ thống đường sắt đô thị toàn quốc vận chuyển 6.178,45 triệu lượt hành khách, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, hành khách đi phà là 17,01 triệu lượt người, tăng 79,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên tập viên:Vũ Minh