Ủy ban An toàn Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định giám sát điều tra và xét xử vụ hoả hoạn nghiêm trọng tại Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh

2023-04-21 15:43:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/4, Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh ở quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng, làm 29 người thiệt mạng. Ủy ban An toàn Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định sẽ thực thi giám sát điều tra và xét xử vụ cháy nghiêm trọng này, đồng thời cử nhân viên tham gia để hỗ trợ chỉ đạo công tác cho nhóm điều tra thành phố Bắc Kinh. Ủy ban An toàn Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu, phải căn cứ theo pháp luật pháp quy và quy định liên quan như “Báo cáo sự cố an toàn sản xuất và điều lệ xử lý điều tra”,v.v, khẩn trương tổ chức việc triển khai điều tra sự cố, nhanh chóng tra rõ nguyên nhân sự cố, truy cứu trách nhiệm liên quan.

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa