Phó Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023

2023-04-15 15:48:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/4 giờ địa phương, phóng viên CMG đã phỏng vấn độc quyền Phó Giám đốc Vụ Châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Thomas Helbling. Ông Thomas Helbling cho biết, năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% của Chính phủ Trung Quốc khá sát với mức dự báo  của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đây là mục tiêu tăng trưởng có thể đạt được.

Ông Thomas Helbling cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% của Chính phủ Trung Quốc khá sát với mức dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Một mặt, tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng này rất thực tế, mặt khác tôi muốn nhấn mạnh là người dân quan tâm nhiều hơn về phát triển chất lượng cao, tức là chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế.

Ông Thomas Helbling đánh giá tích cực những nỗ lực của Trung Quốc về thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, nhất là những nỗ lực về thực hiện chất lượng cao “Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực” và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông Thomas Helbling nhận định rằng “Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực” là hiệp định khiến mọi người phấn chấn. Châu Á luôn coi trọng cao nhất thể hóa thượng mại, mong trình độ hội nhập thượng mại được nâng cao hơn nữa, cho nên hiệp định này rất đáng ca ngợi.

Biên tập viên:Vũ Minh