Thành phố cảng Trạm Giang

2023-04-12 15:57:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Thành phố Trạm Giang nằm ở cực Nam Trung Quốc Đại lục, là một thành phố cảng biển của tỉnh Quảng Đông. Cảng cổ Từ Văn là bến cảng bắt đầu sớm nhất của Con đường Tơ lụa trên biển thời nhà Hán hơn 2000 năm trước. Trạm Giang hiện nay cũng là cửa khẩu quan trọng của Trung Quốc có hành trình trên biển ngắn nhất để đi đến Đông Nam Á, châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương.  

Biên tập viên:Thanh Đóa