Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ hiện nay gặp khó khăn không phải là trách nhiệm do Trung Quốc

2023-04-12 11:02:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Có tin cho hay Trung Quốc đã đóng băng trao đổi cấp ngoại giao với Mỹ sau cái gọi là “sự kiện khinh khí cầu”. Trước việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 11/4 cho biết, quan hệ Trung - Mỹ hiện nay gặp khó khăn không phải là trách nhiệm do Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ cần phải chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, chấm dứt làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ quay trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh và ổn định.

Biên tập viên:Thanh Đóa