Đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an cho biết cần phải chấm dứt lợi dụng xuất khẩu vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

2023-04-11 15:18:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/4 giờ địa phương, dưới sự đề nghị của Nga – nước Chủ tịch luân phiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp mở mang tên “Rủi ro do vi phạm Thỏa thuận xuất khẩu vũ khí và trang bị quân sự gây ra”. Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh, cần phải chấm dứt lợi dụng xuất khẩu vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, dung túng thế lực ly khai.

Phó Đại sứ Trung Quốc thường trực Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, cần phải kiên quyết phản đối lợi dụng xuất khẩu vũ khí để phục vụ cho tư lợi địa chính trị. Trung Quốc kêu gọi các nước, đặc biệt là các nước lớn về quân sự cần phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình, áp dụng chính sách xuất khẩu vũ khí có trách nhiệm, chấm dứt lợi dụng xuất khẩu vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Biên tập viên:Thanh Đóa