Quy mô kinh tế số Trung Quốc giữ vững vị trí thứ 2 thế giới – trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

2023-04-04 15:16:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Quy hoạch bố cục tổng thể xây dựng Trung Quốc số” mới đây được ban hành. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet quốc gia Trung Quốc Tào Thục Mẫn cho biết, quy mô kinh tế số Trung Quốc giữ vững vị trí thứ 2 thế giới, quy mô ngành công nghệ số vững bước tăng trưởng, đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Người phụ trách Vụ Sáng tạo đổi mới và Phát triển công nghệ cao thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Tôn Vĩ cho biết, trong tương lai, Trung Quốc sẽ bồi dưỡng một lượng doanh nghiệp loại hình chủ đạo sinh thái có sức cạnh tranh cốt lõi, đẩy nhanh xây dựng nhóm ngành nghề công nghệ số có sức cạnh tranh quốc tế, tích cực đề xuất “Sáng kiến Trung Quốc”, thực hiện thành quả trong lĩnh vực kinh tế số của Hội nghị Đối thoại cấp cao Phát triển toàn cầu. Tích cực đề xuất “Phương án Trung Quốc”, thúc đẩy gia nhập “Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế số”, triển khai hợp tác song phương và đa phương trong quản trị kinh tế số.

Biên tập viên:Thanh Đóa