Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên lập tức chấm dứt nhúng tay can thiệp vào công việc Hồng Công và công việc nội bộ của Trung Quốc

2023-04-04 17:03:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây công bố “Báo cáo Đạo luật Chính sách Hồng Công” thường niên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3/4 cho biết, Hồng Công là Đặc khu Hành chính của Trung Quốc, công việc Hồng Công hoàn toàn thuộc về công việc nội bộ của Trung Quốc, bất kỳ nước nào đều không có quyền can thiệp.

Người phát ngôn Mao Ninh cho biết, kể từ khi Hồng Công trở về với Trung Quốc, phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, tự trị cao độ được quán triệt thực hiện thiết thực, các quyền và tự do mà người dân Hồng Công được hưởng được đảm bảo đầy đủ theo pháp luật.

Người phát ngôn Mao Ninh cho biết, kể từ khi thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công và hoàn thiện cơ chế bầu cử Đặc khu, môi trường pháp lý và kinh doanh của Hồng Công ngày càng tốt đẹp, chỉ số pháp trị tiếp tục đứng đầu toàn cầu, niềm tin đối với Hồng Công của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cường, vai trò trung tâm tài chính, thương mại, vận chuyển quốc tế tiếp tục củng cố, đây là sự thật khách quan không thể phủ nhận.

Biên tập viên:Hải Vân