Trung Quốc sẽ áp dụng 5 biện pháp tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngành giống cây trồng

2023-04-03 12:40:08(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhằm tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngành giống cây trồng, Trung Quốc sẽ nỗ lực vào 5 mặt như lập pháp, tư pháp, hành pháp, quản lý và nâng đỡ công nghệ, tăng nhanh quản lý giám sát toàn chuỗi và toàn quá trình.

Ủy viên chuyên trách cấp Thứ trưởng của Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Vương Thục Mai cho biết, cần phải thiết thực nâng cao trình độ bảo vệ tư pháp quyền sở hữu trí tuệ ngành giống cây trồng, tăng nhanh xây dựng bố cục cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngành giống cây trồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trương Hưng Vượng cho biết, việc tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngành giống cây trồng phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về nông nghiệp, sử dụng tổng hợp các biện pháp pháp luật, kinh tế, công nghệ, hành chính, thúc đẩy ngành giống cây trồng phát triển chất lượng cao.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa