Hệ thống giao thông đệm từ với tốc độ 600 km/h do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo hoàn thành vận hành đầu tiên

2023-04-02 14:06:09(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Phóng viên Tân Hoa xã ngày 31/3 từ Công ty TNHH cổ phần xe khách đường ray Trường Xuân Trung Xa Trung Quốc được biết, hệ thống tàu khách do công ty này tự chủ nghiên cứu chế tạo đã hoàn thành lần vận hành đầu tiên trên đệm từ trường, đặt nền tảng cho ứng dụng công nghệ tiếp theo.

Theo Phó Tổng công trình sư kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đệm từ của Công ty Vu Thanh Tùng, hệ thống này gồm các hệ thống toa xe, đường ray, cấp điện kéo, thông tin vận hành…,tốc độ vận hành đạt trên 600 km/h, có các ưu thế gồm tốc độ nhanh, an toàn, xanh, thông minh, dễ chịu, thích ứng môi trường tốt v.v.

Biên tập viên:Thiên Thư