Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á cùng thúc đẩy phát triển thịnh vượng toàn cầu

2023-03-27 12:02:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)—ngân hàng được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc cho biết, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khiến mọi người phấn chấn, ngân hàng AIIB đã thành lập tròn 8 năm, được khẳng định rộng rãi trên trường quốc tế với quốc tế hóa, tiêu chuẩn cao và chất lượng cao. Trong những năm qua, ngân hàng AIIB đã hỗ trợ nhiều dự án như Sri Lanka ứng phó khủng hoảng nợ công, Pakistan khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng, v.v., phát huy đầy đủ vai trò của một tổ chức đa phương, nâng cao uy tín của ngân hàng AIIB.

Hiện nay, sau khi kinh tế các nước phục hồi dần, ngân hàng AIIB cũng từng bước khôi phục các dự án cơ sở hạ tầng trở lại bình thường.

Biên tập viên:Duy Hoa