Nhiều người đứng đầu các tổ chức quốc tế cho rằng sự phát triển chất lượng cao của Trung Quốc đã đóng góp cho thế giới

2023-03-27 11:42:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tại “Hội nghị thường niên 2023 Diễn đàn cấp cao Phát triển Trung Quốc” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, nhiều người đứng đầu các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị khi phát biểu đã khẳng định định hướng chính sách của Chính phủ Trung Quốc về phát triển chất lượng cao và bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ đạt được thành tựu lớn hơn thông qua phát triển chất lượng cao.

Bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính cứ mỗi 1% tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng 0,3% của các nền kinh tế khác ở châu Á.

Bà cho biết Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất tăng năng suất và chuyển hướng tăng trưởng kinh tế từ thúc đẩy đầu tư sang thúc đẩy tiêu dùng, kiểu tăng trưởng này bền vững hơn, ít phụ thuộc vào nợ hơn và có lợi hơn trong việc giải quyết các thách thức khí hậu.

Ông Axel van Trotsenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới cho biết, trên cơ sở những thành tựu phát triển to lớn trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đang đưa việc tiếp tục tăng năng suất, hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập, cũng như thúc đẩy hoàn thành mục tiêu “nền kinh tế carbon kép”, v.v., vào công việc ưu tiên của chính phủ. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc theo hướng xanh, bền vững và bao trùm.

Biên tập viên:La Thành