Cựu Thủ tướng Thái Lan: Cần xây dựng tiêu chuẩn và lý tưởng dân chủ hiệp thương đa phương

2023-03-24 10:39:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Khi tham dự Diễn đàn Quốc tế “Dân chủ: Giá trị chung của toàn nhân loại” lần thứ hai, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết cần xây dựng tiêu chuẩn và lý tưởng dân chủ hiệp thương đa phương, để các tổ chức quốc tế phát huy vai trò mang tính xây dựng trong khuyến khích tất cả các nước thực hiện những lý tưởng đó.

Biên tập viên:Mẫn Linh