Trung Quốc: Trước sau như một ủng hộ và tham gia việc truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học toàn cầu, kiên quyết phản đối việc thao túng chính trị dưới bất cứ hình thức nào

2023-03-22 16:38:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký “Đạo luật giải mật thông tin nguồn gốc Covid-19”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 21/3 cho biết, lập trường của Trung Quốc trên vấn đề truy xuất nguồn gốc Covid-19 là nhất quán, Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tham gia việc truy xuất nguồn gốc Covid-19 một cách khoa học toàn cầu, đồng thời kiên quyết phản đối việc thao túng chính trị dưới bất cứ hình thức nào.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, Mỹ chỉ tay năm ngón đối với công tác truy xuất nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới, chèn ép các nhà khoa học có lương tri, tấn công và bôi nhọ nước khác bằng cách bịa đặt lời giả dối hoàn toàn không phù hợp với lô-gích khoa học. Chính trị hoá vấn đề truy xuất nguồn gốc chỉ sẽ ngăn cản việc hợp tác khoa học truy xuất nguồn gốc Covid-19 trên toàn cầu, phá hoại cơ chế quản trị y tế toàn cầu.

Biên tập viên:Kiều Quân