Dòng sông mẹ Trung Quốc – khắp nơi đều là hình ảnh tươi mới

2023-03-22 15:17:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hoàng Hà có tổng chiều dài 5.464 km, là dòng sông dài thứ hai Trung Quốc. Hoàng Hà là nơi bắt nguồn chủ yếu nhất của nền văn minh Trung Hoa, người Trung Quốc gọi dòng sông này là “Dòng sông mẹ”. Đến nay, các tỉnh và khu vực dọc sông Hoàng Hà tăng cường toàn diện xây dựng bảo vệ môi trường lưu vực Hoàng Hà, kiên trì ưu tiên sinh thái, phát triển xanh, để Hoàng Hà trở thành dòng sông hạnh phúc mang lại phúc lợi cho người dân.

Biên tập viên:Kiều Quân