Chính thức khởi động hành động “Lưới trời 2023”

2023-03-21 13:44:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/3, phóng viên từ hội nghị của Văn phòng Công tác quản lý truy bắt tang vật và tội phạm bỏ trốn nước ngoài và chống tham nhũng xuyên biên giới của Tiểu ban Điều phối Trung ương về chống tham nhũng được biết, hành động “Lưới trời 2023” đã chính thức khởi động.

Tháng 3/2015, Văn phòng Công tác quản lý truy bắt tang vật và tội phạm bỏ trốn nước ngoài và chống tham nhũng xuyên biên giới của Tiểu ban Điều phối Trung ương về chống tham nhũng chính thức khởi động hành động “Lưới trời”. Trong thời gian từ Đại hội XVIII đến Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, hành động “Lưới trời” cả thảy đã truy bắt 10.668 tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, thu về số tiền tang vật lên đến 44,79 tỷ Nhân dân tệ.

Biên tập viên:Thanh Đóa