Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố báo cáo “Tình hình dân chủ nước Mỹ năm 2022”

2023-03-20 15:27:08(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/3, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố báo cáo “Tình hình dân chủ nước Mỹ năm 2022”, thông qua liệt kê lượng lớn sự thật và quan điểm của các chuyên gia truyền thông, đã tập hợp và thể hiện một cách hệ thống những biểu hiện chân thực của nền dân chủ Mỹ trong một năm qua, vạch trần hiện tượng hỗn loạn của nền dân chủ nước Mỹ cũng như sự hỗn loạn và thảm họa do nền dân chủ này tạo ra khi bán rao và áp đặt dân chủ trên toàn thế giới, để thế giới có thể nhìn rõ hơn nữa bộ mặt thật của nền dân chủ nước Mỹ.

Báo cáo chỉ rõ, trên thế giới không có một mô hình chế độ chính trị nào áp dụng cho mọi quốc gia. Một quốc gia có phải là dân chủ hay không, làm thế nào để thực hiện dân chủ tốt hơn, nên do nhân dân của quốc gia đó đánh giá, chứ không phải do một số ít quốc gia tự cho là đúng chỉ tay năm ngón.

Biên tập viên:Thanh Đóa