Cửa khẩu có thể nhập khẩu lương thực trực tiếp đầu tiên của Trùng Khánh thông qua nghiệm thu

2023-03-11 12:00:08(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Phóng viên Tân Hoa xã từ Hải quan Trùng Khánh được biết, cơ sở giám sát quản lý lương thực nhập cảnh Cảng Quả Viên Trùng Khánh mới đây đã thông qua nghiệm thu một cách thuận lợi của Tổng Cục Hải quan, điều này có nghĩa là Cảng Quả Viên Trùng Khánh sẽ trở thành cửa khẩu đầu tiên có tư cách nhập khẩu lương thực trực tiếp của địa phương.

Người phụ trách Phòng Giám sát quản lý cửa khẩu Hải quan Trùng Khánh cho biết, điều này đã thiết thực đàm bảo nhu cầu nhập khẩu lương thực của ngành chế biến lương thực và dầu ăn, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm của Trùng Khánh và khu vực xung quanh.

Biên tập viên:Hạ Vi