Bình luận: Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc không phải cung cấp cho thế giới “cách làm” mà là “cách nghĩ”

2023-03-09 11:59:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Hiện đại hoá "kiểu Trung Quốc” là một từ khoá được đề cập nhiều tại Hai kỳ họp của Trung Quốc năm nay. Nhiều người lo ngại, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc có phải thực hiện thông qua chiến tranh, thực dân, cướp bóc, v,v, giống như các nước phương Tây, đe doạ tới hoà bình và ổn định của thế giới hay không?

Các bạn lo ngại về vấn đề này thực ra là vì lịch sử tư tưởng hiện đại hoá của thế giới hầu như là lịch sử hiện đại hoá của tư bản chủ nghĩa, lý luận hiện đại hoá trước đây mang đậm màu sắc chủ nghĩa tư bản. Các nước phương Tây cũng cố ý đánh đồng hiện đại hóa với “Tây hoá”, khiến mọi người lầm tưởng “mô hình phương Tây” là mô hình duy nhất của hiện đại hoá.

Có một số nước rập khuôn mô hình hiện đại hoá của phương Tây bất chấp tình hình thực tế trong nước và lịch sử văn hoá của nước mình, cuối cùng không những không thể thúc đẩy sự tiến bộ và hiện đại hóa của đất nước, mà thay vào đó là sự bấp bênh chính trị, kinh tế trì trệ, v,v,.

Hiện nay, sở dĩ mọi người quan tâm hiện đại hoá kiểu Trung Quốc là bởi hiện đại hoá kiểu Trung Quốc phá vỡ tư duy rằng,   thực hiện hiện đại hoá đồng nghĩa với việc lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa của phương Tây, mở rộng đường  cho các nước đang phát triển đi lên hiện đại hoá.

Các nước phương Tây trong quá trình tích lũy tư bản đã tiến hành xâm lược, cướp bóc và phát động chiến tranh tàn bạo đối các nước và dân tộc khác, phá hoại nghiêm trọng tài nguyên và môi trường thiên nhiên. Tất cả những điều này đã gây ra đau khổ to lớn cho người dân các nước đang phát triển trong đó có Trung Quốc, thậm chí đến nay vẫn khó có thể xoá bỏ.

Kể từ khi nước Trung Hoa mới thành lập, nhất là từ khi cải cách mở cửa, hơn một tỷ người dân Trung Quốc không phải  thông qua chiến tranh, thực dân, cướp bóc, mà là kiên trì hoà bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã đi hết chặng đường công nghiệp hoá mà các nước phát triển phương Tây phải mất mấy trăm năm mới hoàn thành, thúc đẩy và mở rộng thành công mô hình thực hiện hiện đại hoá.

Con đường mới hiện đại hoá kiểu Trung Quốc không phải là mô hình tư bản chủ nghĩa của phương Tây, cũng không phải là mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Xô, mà là con đường hiện đại hoá được sáng tạo ra thông qua kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phù hợp với tình hình trong nước của Trung Quốc và mang đặc sắc Trung Quốc.

Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc khiến thế giới cảm nhận được, hoá ra hiện đại hoá là có thể đi theo con đường phát triển hoà bình, có thể là con đường hiện đại hoá không chỉ phát triển bản thân lại có thể mang lại hạnh phúc cho thế giới, có thể mang lại cơ hội chứ không phải là mối đe doạ cho thế giới.

Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc không mong muốn thế giới từ bỏ “con đường phương Tây”, lựa chọn “con đường Trung Quốc”, cũng không có ý định cung cấp cho thế giới “mô hình Trung Quốc” phù hợp với tất cả các nước. Trung Quốc chỉ muốn thông qua kinh nghiệm của nước mình, cung cấp sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ cho thế giới về con đường thực hiện hiện đại hoá.

Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc khiến những nước và dân tộc muốn đẩy nhanh phát triển lại muốn duy trì nền độc lập của mình thấy được, con đường thực hiện hiện đại hoá không cần rập khuôn ai, cũng không cần cố ý né tránh học tập kinh nghiệm của ai, quan trọng là tìm được con đường phù hợp với nước mình.

Đúng như biên tập viên Đài phát thanh Kê-ni-a Eric Biegon nhận định, “Trung Quốc phát triển bằng mô hình hoà bình, phát triển bằng mô hình của Trung Quốc, khác với các nước khác, không phải sao chép từ nước khác, điều này rất đáng được học hỏi và tham khảo.  Đây mới là giá trị thực sự của Trung Quốc khi đóng góp “Trí tuệ Trung Quốc” và “giải pháp Trung Quốc” vào việc giải quyết các vấn đề của nhân loại".

Biên tập viên:Kiều Quân