Cựu quan chức Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc: Kinh nghiệm xây dựng văn minh sinh thái của Trung Quốc có ý nghĩa học hỏi nhiều hơn

2023-03-09 11:31:31(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cựu quan chức Ban thư ký “Công ước Đa dạng sinh học” của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Hi-li-ê (Hillier) mới đây cho biết, trong thời gian làm việc lâu dài tại Liên Hợp Quốc, ông đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc, đã chứng kiến thực tiễn tích cực liên tục thúc đẩy phát triển chất lượng cao của Trung Quốc trong những năm qua, và tin tưởng rằng kinh nghiệm xây dựng văn minh sinh thái của Trung Quốc có ý nghĩa  nhân rộng tại các nơi thế giới

Ông cho biết, Trung Quốc không dựa quá nhiều vào nguồn vốn mà dựa nhiều hơn vào kiến thức và kinh nghiệm. Với một nước đang phát triển, kinh nghiệm nạo vét sông ngòi, khôi phục vùng đất ngập nước và chống sa mạc hóa mà Trung Quốc đang thể hiện ra, có ý nghĩa học hỏi nhiều hơn đối với các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh