Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường” bình quân tăng 8%/năm trong 10 năm qua

2023-03-03 14:46:15(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/3, tại buổi họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Xuân Giang cho biết, từ năm 2013-2022, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường” đã từ 1,04 nghìn tỷ USD tăng lên đến 2,07 nghìn tỷ USD, bình quân tăng 8% /năm.

 Năm nay là kỷ niệm 10 năm đề xuất sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Ông Trần Xuân Giang cho biết, từ năm 2013-2022, đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường” đã lũy kế vượt 270 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2022, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào các khu hợp tác kinh tế và thương mại tại các nước dọc tuyến đạt 57,13 tỷ USD, tạo ra 421.000 việc làm tại các địa phương; Về công trình xây dựng, từ năm 2013-2022, giá trị hợp đồng ký mới và doanh thu hoàn thành của các dự án Trung Quốc nhận thầu tại các nước dọc tuyến lần lượt vượt 1,2 nghìn tỷ USD và 800 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng số dự án nhận thầu tại nước ngoài.

Biên tập viên:Thu Nguyệt