Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX khai mạc tại Bắc Kinh

2023-02-27 10:52:46(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Chiều ngày 26/2, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX khai mạc tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo công tác trước hội nghị. Hội nghị sẽ xem xét, nghiên cứu dự thảo phương án cải cách các tổ chức bộ máy Đảng và nhà nước, danh sách ứng cử các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước của Bộ Chính trị giới thiệu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và danh sách ứng cử các chức danh lãnh đạo Chính hiệp toàn quốc tại Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp toàn quốc khóa XIV.

Biên tập viên:Thanh Đóa