Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về ngôn luận liên quan đến Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Xê-man: Phá hoại, chà đạp quy tắc quốc tế là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.

2023-02-22 15:45:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/2, khi phản hồi về ngôn luận liên quan đến Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Xê-man, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc là nước giữ gìn trật tự quốc tế, trước sau như một kiên định giữ gìn hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân cũng như trật tự quốc tế với luật pháp quốc tế làm cơ sở. Phá hoại, chà đạp quy tắc quốc tế là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.

Được biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Xê-man cho biết, không chút nghi ngờ Trung Quốc là một thách thức ngày càng lớn, vì Trung Quốc có năng lực thách thức trật tự quốc tế dựa trên quy tắc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, sự thật chứng minh đầy đủ, Mỹ không hổ danh là nước đứng đầu phá hoại quy tắc và trật tự quốc tế. Mỹ chụp mũ nước khác một cách bừa bãi, chẳng bằng phản tỉnh và sửa chữa sai lầm của mình.

Biên tập viên:Thiên Thư