Chỉ số phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc đạt mức tăng lớn nhất trong hai năm

2023-02-15 11:25:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/2, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc công bố, chỉ số phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc trong tháng 1/2023 là 88,9, tăng 1 điểm so với tháng trước, đạt mức tăng cao nhất trong hai năm qua .

Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cho rằng, hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những đặc điểm chính sau: niềm tin phát triển của các doanh nghiệp bắt đầu tăng lên, giá thành ngừng giảm và tăng trở lại. Căng thẳng tài chính có phần dịu lại. Nhu cầu thị trường lao động đang tăng cao. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đã được cải thiện.

Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cho rằng, cùng với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tiếp tục phát huy vai trò, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ dự kiến  trong tương lai sẽ tiếp tục được cải thiện.

Biên tập viên:La Thành