Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Một vài vấn đề quan trọng trong công tác kinh tế hiện nay”

2023-02-15 17:13:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tạp chí “Cầu Thị” số 4/2023 sẽ xuất bản vào ngày 16/2 đăng một phần của bài phát biểu quan trọng “Một vài vấn đề quan trọng trong công tác kinh tế hiện nay” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị công tác kinh tế Trung ương ngày 15/12/2022.

Bài viết chỉ rõ, phải dốc sức kích cầu trong nước. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, kiên trì “Hai cái kiên quyết không dao động” (Kiên quyết không dao động trong việc củng cố và phát triển kinh tế loại hình công hữu; kiên quyết không dao động trong việc khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn phát triển kinh tế loại hình phi công hữu). Thứ nhất, phải cải cách sâu rộng doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp nhà nước. Thứ hai, phải tối ưu hóa môi trường phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh.

Bài viết chỉ rõ, phải thu hút và tận dụng vốn đầu tư nước ngoài hơn nữa, phải phòng chống và hóa giải có hiệu quả các rủi ro kinh tế và tài chính lớn.

Bài viết nhấn mạnh, năm 2023 còn có rất nhiều công việc trọng điểm cần phải làm. Phải thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái nghèo trên diện rộng. Hoạch định một đợt cải cách mới sâu rộng và toàn diện. Thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển chất lượng cao. Đi sâu thực thi chiến lược quan trọng của khu vực và chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển theo hướng chuyển đổi xanh, xây dựng đất nước Trung Quốc tươi đẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh