Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 15 hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

2023-02-11 14:47:35(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc được biết, 0 giờ 16 phút ngày 10/2, giờ Bắc Kinh, sau khoảng bảy giờ, ba phi hành gia Phí Tuấn Long, Đặng Thanh Minh và Trương Lục của tàu vũ trụ Thần Châu 15 hợp tác mật thiết, đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trong chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên. Hai phi hành gia Phí Tuấn Long và Trương Lục đã quay trở lại mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên an toàn, chuyến đi bộ ngoài không gian thu được thành công tốt đẹp.

Trong chuyến đi bộ ngoài không gian, phi hành gia đã hoàn thành thuận lợi lắp đặt tổ máy bơm mở rộng ngoài mô-đun thí nghiệm Mộng Thiên và các nhiệm vụ khác. Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của các phi hành gia Trung Quốc sau khi Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc được xây dựng xong. Hai phi hành gia Phí Tuấn Long và Trương Lục lần đầu tiên đi bộ ngoài không gian, một lần nữa thực hiện ước mơ.

Biên tập viên:Duy Hoa