Trung Quốc trả lại 14 triệu 200 nghìn đất canh tác cho rừng và đồng cỏ – đóng góp hơn 4% diện tích phủ xanh mới tăng trên toàn cầu

2023-02-10 11:16:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Những năm qua, Tổng cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Trung Quốc thực hiện nghiêm túc quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, áp dụng biện pháp hiệu quả mạnh mẽ, thúc đẩy việc xây dựng các dư án sinh thái trọng điểm gồm bảo tồn và phục hồi rừng thiên nhiên, trả lại đất canh tác cho rừng và đồng cỏ, rừng dự trữ quốc gia không ngừng thu được thành quả mới.

Được biết, kể từ năm 1999, Trung Quốc lần lượt triển khai hai đợt công tác trả lại đất canh tác cho rừng và đồng cỏ quy mô lớn, Trung ương lũy kế đầu tư hơn 570 tỷ Nhân dân tệ, tổng cộng hoàn thành nhiệm vụ trả lại 14 triệu 200 nghìn đất canh tác cho rừng và đồng cỏ, 41 triệu hộ nông dân với 158 triệu nông dân chăn nuôi được hưởng lợi, thu được thành tựu to lớn: Một là cải thiện hiệu quả tình hình sinh thái; hai là thúc đẩy công kiên thoát nghèo; ba là gây dựng hình mẫu quản trị sinh thái toàn cầu, đã đóng góp hơn 4% diện tích phủ xanh mới tăng trên toàn cầu.

Biên tập viên:Kiều Quân