Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, tăng cường tính an toàn và quyền chủ động của phát triển

2023-02-02 11:46:18(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 31/1, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi học tập thể lần thứ hai về đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới. Khi chủ trì buổi học, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới là quyết sách chiến lược được đưa ra dựa trên việc thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, lên kế hoạch tổng thể phát triển và an ninh, là bố trí chiến lược nắm bắt quyền chủ động phát triển trong tương lai. Chỉ có đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, mới có thể củng cố bền chặt gốc rễ phát triển kinh tế của Trung Quốc, tăng cường tính an toàn và tính ổn định của phát triển, mới có thể tăng cường sức sống, sức cạnh tranh, sức phát triển, sức bền vững của Trung Quốc trong các cơn sóng to gió lớn thậm chí phong ba bão táp có thể dự đoán hay khó có thể dự đoán, đảm bảo tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa không bị trì hoãn thậm chí bị gián đoạn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải làm tốt công tác tính toán tổng thể mở rộng kích cầu và sâu sắc cải cách kết cấu nguồn cung, đẩy nhanh nhịp bước tự lập, tự cường của khoa học công nghệ, tiếp tục đặt điểm nhấn phát triển kinh tế vào kinh tế thực thể, thúc đẩy toàn diện phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, sâu sắc cải cách mở cửa, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển chất lượng cao.

Biên tập viên:Hải Vân