Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Bài phát biểu tại buổi học tập chung lần thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XX”

2023-01-16 12:49:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” số thứ 2 ra ngày 16/1 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề“Bài phát biểu tại buổi học tập chung lần thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XX”.

    Bài viết nhấn mạnh, học tập tuyên truyền và quán triệt tinh thần Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn Đảng và cả nước hiện nay và trong tương lai.

     Bài viết nhấn mạnh, quản lý Đảng lớn và nước lớn như Trung Quốc, nếu không có sự lãnh đạo uy tín và sự thống nhất tập trung của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu không có sự thống nhất tư tưởng, nhất trí đồng bộ của toàn Đảng và cả nước, thì mọi việc sẽ không thể thành công. Phải phát huy tinh thần đấu tranh, dũng cảm đứng trước mọi thách thức và rủi ro, dũng cảm khắc phục mọi khó khăn, kiên định không dời thực hiện đến nơi đến chốn mọi quyết sách và bố trí của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa