Quốc hội Mỹ sẽ thiết lập ủy ban đặc biệt nhằm vào Trung Quốc - Bộ Ngoại giao Trung Quốc mong Mỹ nhìn nhận Trung Quốc một cách khách quan và lý trí

2023-01-12 11:19:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Quốc hội Mỹ sẽ thiết lập ủy ban đặc biệt nhằm vào Trung Quốc để ứng phó với cái gọi là “thách thức đến từ Trung Quốc”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 11/1 cho biết, Trung Quốc mong các nhân sĩ liên quan của Mỹ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Trung - Mỹ một cách khách quan và lý trí, xuất phát từ lợi ích riêng mình Mỹ và lợi ích chung Trung - Mỹ, hành động theo cùng một hướng với Trung Quốc, thúc đẩy phát triển quan hệ Trung - Mỹ tôn trọng nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng. 

Biên tập viên:Thanh Đóa