Chuyên gia Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc: Biến thể XBB chưa hình thành xu hướng lây lan trong nước Trung Quốc

2023-01-09 14:50:34(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sau khi triển khai "Dịch bệnh loại B kiểm soát theo loại B" đối với dịch COVID-19, cùng với việc thay đổi chính sách quản lý xuất nhập cảnh, dư luận lo ngại biến thể Omicron XBB sẽ rất nhanh lây lan tại Trung Quốc. Về việc này, ngày 8/1, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu bệnh vi-rút thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Trần Thao cho biết, các biến thể thuộc dòng XBB chưa hình thành xu hướng lây lan trong nước Trung Quốc, trong giai đoạn hiện nay sẽ không lây nhiễm với quy mô lớn tại địa phương.

Biến thể Omicron XBB chủ yếu phổ biến ở Mỹ, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po... Tính đến ngày 7/1/2023, cả thảy có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Nghiên cứu viên Trần Thao cho biết, mới đây, đa số người Trung Quốc sau khi bị nhiễm các biến thể BA.5.2 hoặc BF.7, các kháng thể được tạo ra có tác dụng bảo vệ nhất định đối với các biến thể XBB trong thời gian ngắn.


 

Biên tập viên:Thu Nguyệt