Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc: Kinh tế Trung Quốc năm 2023 có triển vọng tăng trưởng trở lại

2023-01-02 12:23:07(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2023, Trung Quốc sẽ tăng cường điều phối và kết nối các chính sách giữa cuối năm và đầu năm, thúc đẩy các chính sách ban hành và thực thi kể từ nửa cuối năm 2022 trong đó có công cụ tài chính mang tính chính sách và phát triển, ủng hộ nâng cấp cải tạo thiết bị, mở rộng cho vay tín dụng trung và dài hạn cho ngành chế tạo, v.v, tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2023. 

Bên cạnh đó, đặt khôi phục và mở rộng tiêu dùng lên vị trí ưu tiên, tăng thêm các kênh tăng thu nhập cho cư dân thành thị và nông thôn,hỗ trợ các tiêu dùng như cải thiện nhà ở, ô-tô năng lượng mới, dịch vụ dưỡng lão, v.v, thúc đẩy lĩnh vực trọng điểm và tiêu dùng các mặt hàng lớn tiếp tục phục hồi.

Năm 2023, Trung Quốc sẽ tiếp tục phá vỡ các hạn chế không hợp lý và hàng rào tiềm ẩn về cho phép thâm nhập thị trường dưới mọi hình thức, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân tham gia chiến lược quan trọng quốc gia, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu cho các doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh.

Biên tập viên:Hải Vân