Chuyến thăm Hồng Công và Tân Cương của Tổng Bí thư Tập Cận Bình

2023-01-02 18:25:25(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:


Năm 2022, Tổng Bí thư Tập Cận Bình 7 lần rời Bắc Kinh khảo sát và tham dự các hoạt động quan trọng. Ngoài phát triển đổi mới, chấn Hưng nông thôn, xây dựng văn minh sinh thái v.v, Tổng Bí thư còn quan tâm các lĩnh vực như phát triển chất lượng cao, mở cửa đối ngoại trình độ cao, xây dựng văn minh tinh thần, Một nước hai chế độ, đoàn kết dân tộc v.v.

Biên tập viên:Hải Vân