Duy Hoa

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?

18-03-2022 13:10:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组1

Theo tin Đài chúng tôi: Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã sống và làm việc trên trạm vũ trụ tròn 5 tháng, chuyến du hành vũ trụ dài nhất của phi hành gia Trung Quốc cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Tại Hai Kỳ họp Trung Quốc, Tổng thiết kế sư chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc Chu Kiến Bình cho biết, tính đến nay, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã hoàn thành các nhiệm vụ dự định và bố trí thêm theo nhu cầu công tác, sẽ trở lại Trái đất vào tháng 4 tới, giai đoạn nghiệm chứng các công nghệ then chốt về trạm vũ trụ sắp kết thúc tốt đẹp.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组2

Trong 5 tháng qua, phi hành gia Trung Quốc đã tiến hành thí nghiệm công nghệ then chốt về lắp ghép trạm vũ trụ; hoàn thành hai chuyến đi bộ ngoài không gian, thành công của hai chuyến đi bộ này không những tiếp tục tích lũy kinh nghiệm cho các chuyến đi bộ ngoài không gian tiếp theo, mà còn khiến hoạt động tác nghiệp bên ngoài trạm vũ trụ dần dần trở thành trạng thái bình thường trong nhiệm vụ phi hành.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组3

Bên cạnh đó, thời gian 5 tháng qua cũng đã tiếp tục nghiệm chứng công nghệ đảm bảo phi hành gia gìn giữ sức khỏe, sinh sống và làm việc trên trạm vũ trụ trong thời gian dài.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组4

Thời gian 5 tháng qua đã kiểm tra toàn diện chức năng, tính năng của các hệ thống thuộc chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc khi thực thi nhiệm vụ trạm vũ trụ, cũng như sự tương thích giữa các hệ thống này.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组5

Ngoài ra, trong 5 tháng qua, phi hành gia đã tiến hành các thí nghiệm và ứng dụng công nghệ, triển khai hoạt động giáo dục đa dạng để phổ biến kiến thức khoa học.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc đã giành được những thành tựu gì mới trong 5 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ?_fororder_神13乘组6

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập