Vũ Minh

Đại diện Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc quan tâm đến tội ác giết hại trẻ em tại Áp-ga-ni-xtan của các nước phương Tây như Mỹ v.v.

17-03-2022 16:11:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại diện Trung Quốc kêu gọi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc quan tâm hành động phạm tội giết hại trẻ em tại Áp-ga-ni-xtan của các nước phương tây như Mỹ v.v._fororder_批注

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/3, khi trao đổi với Cao ủy vấn đề Nhi đồng và xung đột vũ trang Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại khóa họp lần thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Trung Quốc phát biểu kêu gọi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc quan tâm đến tội ác giết hại trẻ em tại Áp-ga-ni-xtan của các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a, v.v.

Đại diện Trung Quốc cho biết, biện pháp căn bản bảo vệ trẻ em không bị phương hại do xung đột vũ trang là ngăn chặn và hóa giải xung đột vũ trang. Các bên nên giải quyết tranh chấp qua đối thoại và hiệp thương, chung tay giữ gìn hòa bình. Các nước phương Tây như Mỹ mượn cớ “dân chủ”, “nhân quyền”, ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, dồn dập phát động chiến tranh. Trẻ em Áp-ga-ni-xtan luôn bị phương hại trong 20 năm kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh đến khi quân đội Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan. Trung Quốc kêu gọi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc luôn giữ quan tâm vấn đề giết hại vô cớ trẻ em Áp-ga-ni-xtan của quân nhân các quốc gia này.

 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập