Vũ Minh

Hội đồng thống đốc IAEA đưa vấn đề hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a vào chương trình nghị sự -- Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Việc này đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế

16-03-2022 14:29:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội đồng thống đốc IAEA đưa vấn đề hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a vào chương trình nghị sự -- Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Việc này đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế_fororder_b8389b504fc2d56279bafc848e4698e577c66c8e

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, theo đề nghị của Trung Quốc, tiếp sau phiên họp tháng 11 năm ngoái, tháng 3 năm nay Hội đồng thống đốc của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế một lần nữa đệ trình một nghị sự chính thức riêng với hình thức thỏa thuận nhất trí, chuyên môn thảo luận vấn đề liên quan hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a, việc này đã thể hiện đầy đủ sự quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế trong đó có các nước thành viên của Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a không thể làm ra vẻ không nhìn thấy việc này.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc đã đề nghị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thành lập một Ủy ban đặc biệt cho phép tất cả các nước thành viên có thể tham gia, thảo luận sâu sắc toàn bộ vấn đề pháp luật chính trị và kỹ thuật liên quan, và sẽ trình báo cáo kiến nghị lên Hội đồng thống đốc Cơ quan và Đại hội đồng. Trước khi các bên đạt được nhận thức chung, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a không được triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân, Ban Thư ký không được tự quyết định thay các nước thành viên, tự ý tiến hành đàm phán với ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a về sắp xếp giám sát đảm bảo hợp tác tàu ngầm hạt nhân của ba nước này.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập