Duy Hoa

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây

13-03-2022 20:40:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây_fororder_残奥闭幕5

Theo tin Đài chúng tôi: Cùng với ký ức để lại trong máy hát đĩa, chúng ta hãy đến với 10 ngày diễn ra Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, điểm lại những khoảnh khắc hấp dẫn.

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây_fororder_残奥闭幕4

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây_fororder_残奥闭幕3

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây_fororder_残奥闭幕6

Ký ức để lại trong máy hát đĩa – Điểm lại các khoảnh khắc hấp dẫn của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh trong 240 giây_fororder_残奥闭幕7

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập