Thu Nguyệt

140 tỷ đô la Mỹ - Dịch vụ tài chính xuyên biên giới giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ giải quyết khó khăn về tài chính

11-03-2022 10:56:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

140 tỷ đô la Mỹ - Dịch vụ tài chính xuyên biên giới giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ giải quyết khó khăn về tài chính_fororder_ecc575b3c1f3e961bb51dbd1d1d96395

Theo tin Đài chúng tôi:  Mới đây, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc thông báo, từ khi ra mắt ba năm nay, mặt bằng dịch vụ tài chính xuyên biên giới đã giúp làm dịu các vấn đề nan giải về tài chính của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ bằng các phương thức huy động vốn phong phú. Số liệu mới nhất cho thấy, mặt bằng dịch vụ tài chính xuyên biên giới được ra mắt vào năm 2019, từ khi thí điểm đến cuối tháng 2 năm nay, số vốn huy động đã vượt 140 tỷ đô-la Mỹ và số lượng thanh toán ngoại hối liên quan đạt khoảng 700 tỷ đô la Mỹ.

Hiện nay, việc thanh toán ngoại hối xuyên biên giới của Trung Quốc thực hiện an toàn và thuận tiện hơn. Hơn 70% hoạt động mua sắm, thu gom và thanh toán thương mại trên thị trường có thể được xử lý trực tuyến bằng hình thức tự phục vụ, ngày càng nhiều doanh nghiệp ngoại thương vừa và nhỏ đã bắt đầu trải nghiệm các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử xuyên biên giới và mua sắm trên thị trường.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập