Thu Nguyệt

Trung Quốc tăng cường toàn diện việc xây dựng môi trường không chướng ngại vật nhằm cung cấp môi trường tiện lợi cho người khuyết tật

10-03-2022 11:13:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc tăng cường toàn diện việc xây dựng môi trường không chướng ngại vật nhằm cung cấp môi trường tiện lợi cho người khuyết tật_fororder_262b028abd68377bf151301ce233312f

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc hết sức coi trọng việc bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật, việc xây dựng môi trường không chướng ngại vật đã được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các quy hoạch chuyên môn của Trung Quốc.

Tính đến nay, có 81% lối ra vào, 56% quầy dịch vụ và 38% nhà vệ sinh tại các cơ sở dịch vụ cộng đồng và thôn làng trên cả nước đã được xây dựng và cải tạo không chướng ngại vật. Trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Trung Quốc sẽ thực hiện cải tạo không chướng ngại vật cho 650.000 gia đình có người khuyết tật nặng đã đăng ký trong hồ sơ, để giúp họ thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập