Thu Nguyệt

"Quỹ khắc phục khủng hoảng COVID-19" của AIIB mở rộng lên 20 tỷ đô la Mỹ

08-03-2022 11:04:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

"Quỹ khắc phục khủng hoảng COVID-19" của AIIB mở rộng lên 20 tỷ đô la Mỹ_fororder_aa8a8791a7fd3de2242f70435a8239fd

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/3, phóng viên từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á cho biết, hội đồng quản trị của AIIB đã thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký tài trợ của "Quỹ Phục hồi khủng hoảng COVID-19" đến cuối năm 2023 để giúp các thành viên tiếp tục ứng phó tình hình dịch bệnh toàn cầu vẫn còn nghiêm trọng và những thách thức phục hồi kinh tế bằng cách cung cấp hỗ trợ tài trợ linh hoạt. Quỹ tài trợ này nhằm giúp các thành viên làm dịu tác động do dịch COVID-19 gây nên đối với sức khỏe cộng đồng, kinh tế và hệ thống tài chính. Đồng thời với việc gia hạn thời hạn của quỹ được thông qua, quy mô của quỹ cũng được mở rộng từ 13 tỷ USD ban đầu lên tới 20 tỷ USD.

Tính đến nay, trong khuôn khổ quỹ này, AIIB đã phê duyệt 46 dự án với tổng mức tài trợ được phê duyệt là hơn 11,5 tỷ đô la Mỹ.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập