Mẫn Linh

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói về công tác Hồng Công – Ma Cao – Đài Loan trong Báo cáo công tác chính phủ

05-03-2022 10:30:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói về công tác Hồng Công – Ma Cao – Đài Loan trong Báo cáo công tác chính phủ_fororder_8

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong Báo cáo công tác chính phủ nêu rõ, Trung Quốc cần tiếp tục kiên định bất di bất dịch quán triệt toàn diện và chính xác các phương châm như “một nước hai chế độ”, “người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “người Ma Cao quản lý Ma Cao” và tự trị cao độ. Ủng hộ Hồng Công và Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, hội nhập hơn nữa vào cục diện lớn phát triển của đất nước, giữ gìn sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma Cao.

Trung Quốc cần kiên trì phương châm chính sách lớn trong công tác Đài Loan, kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và “Nhận thức chung năm 92”, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và thống nhất đất nước. Kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “thúc đẩy Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Đồng bào hai bờ eo biển Đài Loan cần cùng hội cùng thuyền, chung tay kiến tạo sự nghiệp vĩ đại vẻ vang phục hưng dân tộc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập