Hải Vân

Trang phục dân tộc Tạng đẹp đến thế

03-03-2022 09:40:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sự ra đời và phát triển của trang phục dân tộc Tạng liên quan chặt chẽ với môi trường thiên nhiên, điều kiện khí hậu, phương thức sản xuất và sinh sống trên cao nguyên.

Đàn ông Tây Tạng này là tên là Luo Sang Mai Lang, 58 tuổi. Ông từ 25 tuổi bắt đầu học thiết kế trang phục dân tộc Tạng, hiện đã bồi dưỡng hơn 50 đồ đệ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập