Hải Vân

Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh đã sẵn sàng

02-03-2022 10:08:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ được tổ chức tại 5 sân thi đấu thuộc ba khu vực thi Bắc Kinh, Diên Khánh, Trương Gia Khẩu từ ngày 4-13/3/2022. Hiện công tác chuyển đổi đã cơ bản hoàn thành, mọi công việc đã sẵn sàng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập