Hạ Vi

Đại sứ quán Trung Quốc tại U-crai-na: Dốc sức bảo vệ an toàn của công dân Trung Quốc

27-02-2022 14:34:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ quán Trung Quốc tại U-crai-na: Dốc sức bảo vệ an toàn của công dân Trung Quốc_fororder_8ad4b31c8701a18b47e755176cbbf7012938fefd

Theo tin Đài chúng tôi: Cùng với tình hình căng thẳng ở U-crai-na leo thang, Đại sứ quán Trung Quốc tại U-crai-na đã ra thông báo khẩn cấp, bắt đầu đăng ký số lượng nhân viên để chuẩn bị công việc về thuê máy bay lần lượt đón công dân Trung Quốc tại U-crai-na về nước.
Khi trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, Tham tán báo chí Đại sứ quán Trung Quốc tại U-crai-na Đinh Kiến Vĩ cho biết, hiện có hơn 6000 công dân Trung Quốc tại U-crai-na, bao gồm người Hoa, Hoa kiều, lưu học sinh và doanh nhân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại U-crai-na hiện đang tìm hiểu tình hình cụ thể của công dân Trung Quốc muốn về nước. Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục làm tốt các công tác liên quan, bảo vệ an toàn của công dân Trung Quốc tại U-crai-na.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập