Hải Vân

Chính thức mở cửa Làng vận động viên Paralympic mùa đông Bắc Kinh, Diên Khánh, Trương Gia Khẩu

26-02-2022 12:17:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chính thức mở cửa Làng vận động viên Paralympic mùa đông Bắc Kinh, Diên Khánh, Trương Gia Khẩu_fororder_lang1

Chính thức mở cửa Làng vận động viên Paralympic mùa đông Bắc Kinh, Diên Khánh, Trương Gia Khẩu_fororder_lang2

Theo tin Đài chúng tôi: Thế Vận hội dành cho Người khuyết tật mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc vào ngày 4/3. Hiện công tác chuyển đổi Thế Vận hội dành cho Người khuyết tật mùa đông Bắc Kinh đã cơ bản hoàn thành. Ngày 25/2, Làng vận động viên Paralympic mùa đông Bắc Kinh, Diên Khánh, Trương Gia Khẩu chính thức mở cửa, hiện đã cơ bản hoàn thành công tác chuyển đổi như tạo hình đường đua, lắp ráp thiết bị trướng ngại, tiêu chí hướng dẫn cảnh quan Thế Vận hội dành cho Người khuyết tật v.v…

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập