Hải Vân

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và U-crai-na giải quyết tranh chấp qua đối thoại

26-02-2022 22:19:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Abdulla Shahid ngày 24/2 ra tuyên bố về tình hình U-crai-na, kêu gọi quân đội Nga và U-crai-na lập tức ngừng bắn, thông qua đối thoại giải quyết tranh chấp.

Ông Abdulla Shahid cho biết: “Tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, làm dịu tình hình căng thẳng, kiên quyết khôi phục ngoại giao và đối thoại.” Ông nhấn mạnh, tất cả các nước thành viên trong Liên Hợp Quốc đều nên thông qua phương thức hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập