Hải Vân

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển nhân quyền Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc

26-02-2022 17:50:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển nhân quyền Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc_fororder_tapcanbinh

Chiều 25/2, Bộ Chính trị Trung Quốc đã tiến hành học tập tập thể lần thứ 37 về con đường phát triển nhân quyền Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, tôn trọng và đảm bảo nhân quyền là sự theo đuổi bền bỉ của người Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng xuyên suốt sự nỗ lực bền bỉ của Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân tranh thủ nhân quyền, tôn trọng nhân quyền, đảm bảo nhân quyền, phát triển nhân quyền.

Trung Quốc mở ra hành trình mới xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, tiến tới mục tiêu phấn đấu một răm năm thứ hai, Trung Quốc cần phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cấp bách làm tốt công tác nhân quyền, kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển của nhân quyền Trung Quốc, càng coi trọng tôn trọng đảm bảo nhân quyền, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc.

Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc Lỗ Quảng Cầm đã giải trình về vấn đề này, đề xuất ý kiến công tác. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đã lắng nghe giải trình của ông và tiến hành thảo luận.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập