Sảnh Hoa

Tổng giá trị xuất nhập khẩu Khu ngoại quan tổng hợp trên cả nước Trung Quốc năm 2021 đạt gần 6000 tỷ Nhân dân tệ

23-02-2022 11:06:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Là điểm nhấn quan trọng trong mở cửa đối ngoại, mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tổng giá trị xuất nhập khẩu trong cả năm 2021 của Khu ngoại quan tổng hợp Trung Quốc đã đạt 5900 tỷ Nhân dân tệ, tăng 23,8% so với năm trước, tỷ lệ đóng góp cho ngoại thương Trung Quốc đạt 16,5%.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu Khu bảo thuế tổng hợp trên cả nước Trung Quốc năm 2021 đạt gần 6000 tỷ Nhân dân tệ_fororder_src=http___inews.gtimg.com_newsapp_bt_0_13766941930_1000&refer=http___inews.gtimg

Khu ngoại quan tổng hợp là khu vực được hải quan quản lý giám sát đặc thù, có chức năng khu cảng ngoại quan được đặt trong nội địa. Nói cách khác, Khu ngoại quan tổng hợp như một bến cảng vươn dài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài tuy đã vào Khu ngoại quan tổng hợp, nhưng vẫn chưa thông qua hải quan, tạm thời không cần nộp thuế quan, hàng hóa sau khi chế biến và sản xuất, xuất ra khỏi Khu ngoại quan tổng hợp và tiêu thụ trong nước mới thu thuế theo dạng hàng hoá.

Tính đến nay, Trung Quốc cả thảy có 155 Khu ngoại quan tổng hợp, chiếm 92,8% trong số lượng các khu vực được hải quan quản lý giám sát đặc thù.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập